Tájékoztató a VKF Monitoring Bizottsága üléséről.


 Létrehozva    17 nov 2017 : 21:01

2017. november 9-i ülés.A veszélyeztetett munkavállalók foglalkoztatói viseljék a költségeket!
2017. november 9-én ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fóruma. Az ülésen a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek kérdése, a 18 hónapos kereseti
korlát eltörlése, a kiküldetési irányelv valamint a nagymértékű fizikai és/vagy pszichés
megterhelést okozó munkakörülmények között dolgozó munkavállalók helyzetének
javítása került a testület elé. A tárgyalások folytatódnak.


A testület első napirendként a nyugdíjasok foglalkoztatásának kérdését tekintette át.
Cseresnyés Péter államtitkár tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közérdekű nyugdíjas
szövetkezetek száma már 60 felett van, melyek megközelítőleg 2000 tagot tömörítenek. A
témához kapcsolódóan Rolek Ferenc a MGYOSZ alelnöke kifejtette, hogy a szövetkezetek –
mint munkaszervező, munkaerőkölcsönző szerveződések hasznos funkciót tölthetnek be.
Egyben megismételte azt a korábbi javaslatot, mely összecseng a LIGA Szakszervezetek
álláspontjaival, hogy a munkáltatók számára hasznos lenne, ha az egyéni nyugdíjas
foglalkoztatás is hasonló kedvezményekkel történne. Felvetette, hogy a megváltozott
munkaerőpiaci helyzetben indokolt lenne a közszférában érvényes visszafoglalkoztatási
korlátozás feloldása.
Mészáros Melinda a LIGA elnöke jelezte, hogy mind a gyakorlat, mind a munkáltatói
tapasztalatok alátámasztják a LIGA-nak azt a korábbi javaslatát, hogy a szövetkezetek mellett
hasonló kedvezményekkel kell támogatni azoknak a nyugdíjasoknak a foglalkoztatását is, akik
nem igénylik a szövetkezetek segítségét. Újból felvetette, hogy a december hónap vízválasztó a
korhatár előtti ellátásokban részesülök foglalkoztatása szempontjából, ezért nagyon fontos
lenne a 18 havi minimálbérnek megfelelő kereseti korlát eltörlése. Cseresnyés Péter
viszontválaszban elmondta, hogy az NGM dolgozik az eddigiektől eltérő nyugdíjas
foglalkoztatási formák bevezetésén és komoly szándék van a felvetett problémák megoldására.
Második napirendi pontként - a VKF történetében először - a testület aktuális európai uniós
kezdeményezéseket tárgyalt meg. A kiküldetési irányelvvel kapcsolatban mindhárom oldal
kifejtette, hogy a közös fellépés eredménye, hogy a tervezett 3 év helyet 4 év átmeneti időben
sikerült megegyezni az Európai Unió Foglalkoztatási Szociális Egészségügyi és
Fogyasztóvédelmi Tanácsában. Fontos eredmény a közlekedési szektorra nem vonatkozik a
megállapodás. Mindez összességében azt jelenti, hogy jelenleg nem veszélyeztetett az Európai
Unió országaiban kiküldetésben lévő magyar munkavállalók foglalkoztatása. Egyetértés volt
abban is, hogy közösen kell fellépni az ellen a nyugat-európai megközelítés ellen, amely
szociális dömpingként állítja be a kelet-európai munkavállalók foglalkoztatását.
Munkavállalói szempontból kiemelt jelentősége lehet a „Szociális jogok európai pillére” nevű
kezdeményezésnek, melynek célkitűzéseit a magyar kormány is támogatja. A LIGA elnöke ezt
egy fontos eredményként értékelte, melyben nagy szerepe volt annak a megbeszélésnek, amely
Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára és Orbán Viktor miniszterelnök
között zajlott le a magyar szakszervezeti konföderációk részvételével. Mészáros Melinda
rámutatott arra is, hogy ez egy olyan pozitív tapasztalat, mely kijelöli a jövőbeni irányokat is.
A témához kapcsolódóan kifejtette, a gyakorlati megvalósításról további egyeztetéseket kell
folytatni és kiemelte, hogy ehhez pótlólagos Európai Uniós forrásokra is szükség lesz.
A napirend keretén belül került sor a tervezett Európai Uniós Munkaügyi Hatóság felállításáról
szóló konzultációra. Ennek kapcsán Mészáros Melinda aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy
jelenleg a határokon átnyúló ellenőrzés tartalma nagyon homályos. A szankcionálással
kapcsolatos elképzelések pedig nemzeti jogkört vonnának el, ezért ezt jól át kell gondolni.

Ezzel Cseresnyés Péter is egyetértett, megjegyezve, hogy ez eredeti felvetés szerint a cél a
nemzeti hatóságok munkájának segítése.
Harmadik napirendi pontként a különösen nagymértékű fizikai és/vagy pszichés megterhelést
okozó munkakörülmények között dolgozó munkavállalók helyzetének javítása került a testület
elé.
Bevezetőjében Cseresnyés Péter felidézte, hogy az eddigi viták és egyeztetések során négy
problémacsokrot sikerült azonosítani. Az un. töredékidők elszámolásának kérdése önálló
kérdés, mely nem kapcsolódik a jövőbeni rendszerhez. A kérdés bonyolultságára tekintettel
erről még nincs kialakult kormányzati álláspont. Mészáros Melinda javasolta, hogy előrevinné
az ügyet, ha az NGM kikérné az igazságügyi tárca állásfoglalását.
A másik három kérdéskör az új rendszer részelemeit képezi. Ilyen a védendő munkavállalók
azonosításának foglalkoztatás egészségügyi módszertana és az eljárásrend. Ebben egyetértés
van a munkavállalói és a munkáltatói oldal között, valamint a foglalkoztatás-egészségügyi
szakértők között.
A következő csomag a munkaidő és a szabadság, rekreáció kérdéseit foglalja magában. A
munkavállalói javaslatok a Munka törvénykönyve módosítását igénylik, ezzel azonban a
munkáltatói oldal nem ért egyet. Cseresnyés Péter kifejtette, hogy a kormány egyik oldalra sem
kívánja ráerőltetni az álláspontját, egyben hangsúlyozta a két oldal további egyeztetésének
fontosságát. Ugyancsak problémát jelent az ellátások tartalmának meghatározása és ezek
finanszírozása.
Cseresnyés Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet is lehetőséget
nyújt arra, hogy a felvetődő problémák egy részét megoldjuk. Ilyen az expozíciós idők
kérdésköre, melyet a munkaegészségügyi jogszabályok keretein belül is lehetne kezelni.
Mészáros Melinda, áttekintve az eddigi egyeztetéseket kiemelte, az egyik kritikus pont a
finanszírozás, ebben a kérdésben a szakértői egyeztetések során az NGM szakmai álláspontja
megegyezett a szakszervezeti javaslattal, miszerint a veszélyeztetett munkavállalók
foglalkoztatói viseljék az esetleges költségeket. Idő hiányában a napirendet nem sikerült
lezárni, ezért a testület a decemberi ülésén folytatja a vitát.

Horváth Lajos
Hírkategóriák