KSz letöltése – online olvasás

Hivatkozás

 

KSz letöltése pdf. formátumban.

KSZ 2012 jul 1_2012 0629

—————————————————

Online olvasásra:

I.             Fejezet

1.     A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok

Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét.

11.        A Kollektív Szerződés hatálya

(Mt. 279. §)

  1. A Kollektív Szerződés időbeli hatálya
  1. Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek.
  2. A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.
  1. A Kollektív Szerződés személyi hatálya

(Mt. 208 – 209. §)

  1. E Kollektív Szerződés személyi hatálya kiterjed a Társaságra, mint munkáltatóra és munkavállalóira.
  2. A Kollektív Szerződés előírásait alkalmazni kell a Társaság azon munkavállalóira is, akik nem tagjai a Kollektív Szerződést kötő szakszervezeteknek.

A Társaság vezető állású munkavállalóira a Kollektív Szerződés hatálya nem terjed ki. A BKV Zrt.-nél vezető állású munkavállaló a munkáltató vezérigazgatója, valamint helyettesei.

12.     A Kollektív Szerződés megkötésére, módosítására, felmondására és megszűnésére irányuló szabályok Tovább